Onlangs publiceerdee ABN AMRO een interessant artikel over faalkosten.
https://insights.abnamro.nl/2019/04/faalkosten-in-de-bouw-lopen-jaarlijks-op-tot-miljarden-euros/

Zoals in het artikel al is uiteen gezet zijn faalkosten een niet te onderschatten onderdeel van de bouwsector. Ze zijn relatief hoog en komen in elke bouwfase voor. Ontwerp, voorbereiding, uitvoering, oplevering elke fase heeft zijn eigen type faalkosten. Met de Wyli Tension Disc kan binnen de uitvoerings- en opleverfase de nodige faalkosten naar beneden worden gebracht. Hieronder een voorbeeld ter verduidelijking.

We gaan uit van een hele simpele staalconstructie met daarin 12 windverbanden. Laten we het heel optimistisch nemen en zeggen dat daar 1 van dusdanig niet lekker zit dat de opdrachtgever zegt hier niet mee akkoord te gaan. Het windverband staat bol dus het gat in de montageplaat moet worden opgefreesd:

  • Boutverbinding moet worden losgedraaid.
  • Haspel moet worden uitgerold en stroom gezocht. De kans is reëel dat dit toch even zoeken wordt want veel is tegenwoordig accugereedschap.
  • Dan het gat frezen.
  • Boutverbinding weer aandraaien.
  • Machine haspel opruimen.

Als we voor deze werkzaamheden al met al ongeveer 15 minuten rekenen dan kost dat minimaal zo’n € 10,=.

Voor 12 windverbanden met 2 wyli’s kosten de wyli’s € 60,=. Geen Wyli’s toepassen bij een staalconstructie van ±€ 30.000,= (bijlage) bespaart € 50,= in het gunstigste geval. Dat bedrag staat niet in verhouding met het risico.

In dit voorbeeld is nog buiten beschouwing gelaten dat je bij een gespoten constructie de verflaag wegboord wat je weer bij moet verven. Bij een thermisch verzinkte constructie is het nog vervelender, je boort de zinklaag weg waarbij je onherroepelijk op den duur roestvorming krijgt, wat natuurlijk helemaal zeer onwenselijk is. Zeker in een agressief milieu zoals zwembaden ed. mag dat gewoon niet, het mag duidelijk zijn dat de hestelkosten hiervan nog veel hoger zijn.