Zoals alle innovaties in modern bouwen is het zaak om nieuwe producten goed en langdurig te testen vóór ze worden toegepast. Immers, een product dat in de bouw wordt gebruikt moet vele tientallen jaren probleemloos functioneren.

Voor Wyli heeft Ingenieursbureau Movares een constructieanalyse van Wyli gemaakt. Over de conclusie van hun onderzoek zijn we erg blij: “Schuifvaste verbindingen zijn een noodzakelijk kwaad. …De Wyli kan dus zeker een welkome aanvulling zijn in onze keuzemogelijkheden.”

De belangrijkste conclusies/bevindingen vanuit constructief oogpunt:

  • Een verbinding mag als schuifvast worden beschouwd als de totale speling maximaal 0,3mm bedraagt. Deze grenswaarde staat impliciet aangegeven in bijlage A (paragraaf A.1) van de nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-8.
  • De totale speling van het Wyli-systeem bestaat uit de speling van de bout in de Wyli en de speling van de Wyli in de staalplaat (bij gebruik van twee wyli’s in een enkelsnedige verbinding heb je te maken met twee maal deze speling). Elk onderdeel mag dus een speling hebben van ongeveer 0,1mm. Formeel zou je ook de buiging van bout mee kunnen tellen, maar die bijdrage zal nihil zijn.
  • De minimale boutafstand is een functie van de gatdiameter. Hoe groter het gat, des te groter de hartafstand van de vebindingen. Het is daarom economisch om de diameter van de Wyli niet groter te maken dan nodig. Als de normale boutgatspeling (3mm / 4mm bij zeer grote diameters) opgenomen kan worden dan is dat voldoende.
  • De Wyli is een bijzondere vorm van een pasbout en heeft een hogere capaciteit dan een injectiebout. Het zou een leuke vergelijking zijn om te onderzoeken welke verbinding meer ruimte nodig heeft: een boutgroep met 16 Wyli’s of een boutgroep met voorspan/injectiebouten en dezelfde capaciteit.
  • Voor gebruik in infrastructuurprojecten moeten we meer weten over het vermoeiingsgedrag. Een mogelijke benadering zou kunnen zijn om de bout als pasbout te beschouwen en de vermoeiing tussen Wyli en staalplaat te beschouwen op basis van de contactspanning (Hertze-spanning).
  • Het roteren van de Wyli treedt niet op bij trekverbindingen. Bij trek/druk verbindingen wordt dit nog onderzocht. Als bij trek/druk de Wyli’s wel kunnen roteren dan zou een overweging kunnen zijn op per boutgroep één bout te injecteren.
  • Schuifvaste verbindingen zijn een noodzakelijk kwaad: Pasbouten zijn zeer arbeidsintensief, voorspanbouten vragen om een verruwing van het contactoppervlak (door middel van Schooperen) en de installatie van injectiebouten is temperatuursgevoelig. De Wyli kan dus zeker een welkome aanvulling zijn in onze keuzemogelijkheden.